accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Zelfstandig Assistent Accountant

Als Zelfstandig Assistent Accountant stel je aangiften op en voer je samenstelopdrachten uit.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Zelfstandig Assistent Accountant richten zich voornamelijk op het verzorgen van samenstelwerkzaamheden, het opstellen van tussentijdse rapportages en aangiften OB, IB en VpB. Samen met de Relatiebeheerder zorg je voor de interne praktijkontwikkeling.

Als Zelfstandig Assistent Accountant draag je het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol.

De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat altijd voorop. De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard. Daarnaast begeleid je beginnende collega’s die het vak leren.


Wat houdt de functie Zelfstandig Assistent Accountant in?


Planning

Als Zelfstandig Assistent Accountant bepaal je in overleg met je leidinggevende de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit. Je stelt mede met je leidinggevende de opdrachtteams samen.

Administratieve diensten/samenstelwerkzaamheden

Je stelt als Zelfstandig Assistent Accountant complex(ere) jaarrekeningen samen. Je checkt online administraties die door de klant of een collega zijn gemaakt. Daarbij kies je voor de meest efficiënte en effectieve werkwijze. Met dashboards geef je cliënten inzicht in hun bedrijfsvoering. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn.

Je begeleidt de cliënt bij het online boekhouden en onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Je bent het aanspreekpunt voor de cliënt en hebt door het hele jaar heen contact met de directie van de cliënt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Als je problemen in de uitvoering van de werkzaamheden signaleert, dan bedenk je oplossingen. Je zorgt ook (mede) voor een goede dossiervorming en -beheer en voor een goede uitvoering van de opdracht. Tot slot bereid je declaraties en bijbehorende correspondentie voor.


Belastingaangiften

Als Zelfstandig Assistent Accountant stel je, eventueel in overleg, aangiften OB, IB en VpB op.

Data analyse

Als Zelfstandig Assistent Accountant stel je data-analyses/onderzoeksvragen op. Ook verzamel je gegevens vanuit diverse informatiebronnen/systemen voor het uitvoeren van data-analyses (met bijvoorbeeld Excel). Je maakt gebruik van de IT-mogelijkheden en kunt goed omgaan met grote hoeveelheden data in het algemeen.

Kwaliteit en innovatie

De Zelfstandig Assistent Accountant streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je levert een bijdrage aan nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche.

 

Hoe ga je om met cliënten?

Je herkent de behoeften van de cliënt en speelt hier proactief op in. Je stelt conceptadviezen op en bespreekt deze met de cliënt, samen met je leidinggevende. Je kunt adviseren over (minder complexe) thema’s.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met je leidinggevende. Bij kleinere cliënten doe je samen met je leidinggevende ook acquisitiegesprekken. Bij bestaande en nieuwe cliënten probeer je (nieuwe) opdrachten te verkrijgen. Je geeft een eerste aanzet voor de opbouw van een eigen relatienetwerk, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten.

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende waarbij je (eventueel) uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.

 

Wat is de positie van de Zelfstandig Assistent Accountant in de organisatie?

Je legt als Zelfstandig Assistent Accountant verantwoording af aan de Relatiebeheerder, Accountant Medewerker of Vennoot. Daarnaast begeleid je Administratief Medewerkers, Beginnend Assistenten en Gevorderd Assistenten. Zo geef je informatie, aanwijzingen en verzorg je ‘training on the job’. Je bent aanspreekpunt, beantwoordt vragen en controleert de werkzaamheden van medewerkers. Je levert ook input voor de HR-gesprekkencyclus.

 

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Zelfstandig Assistent Accountant heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een stukje leiderschap in je. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming.

Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.

  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn. Je draagt de visie van de organisatie op een goede wijze uit.

  • Je bent een goede gesprekspartner, speelt in op behoeften van cliënten en interesseert ze voor nieuwe diensten. Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.

  • Je signaleert kansen voor de organisatie en komt met voorstellen om daarop in te spelen.

  • Je zorgt mede voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Relatiebeheerder. In die functie worden de werkzaamheden complexer. Adviseren en relatiebeheer spelen dan een grotere rol. Je kunt dan meer en grotere klanten zelfstandig bedienen en leiding geven aan teams.

Bekijk onze vacatures