accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Adviseur Corporate Finance

Als Adviseur Corporate Finance geef je advies op het gebied van corporate finance. Je stelt waarderingsrapporten en (complexe) adviezen op.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Adviseur Corporate Finance richten zich op advieswerkzaamheden op het gebied van corporate finance. Je stelt waarderingsrapporten en (complexe) adviezen op en bemiddelt bij opdrachten op het gebied van fusie en overname.

Als Adviseur Corporate Finance ben je medebudgetverantwoordelijk en zorg je samen met de Vennoot voor de praktijkontwikkeling. Je bespreekt (eventueel samen met de Vennoot) de uitgevoerde opdrachten en je bent aanspreekpunt voor de cliënt en alle medewerkers van de organisatie op het gebied van corporate finance.

De Adviseur Corporate Finance draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Je ondersteunt de leiding en je hebt een voorbeeldrol. De focus ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. Hierbij staat de kwaliteit van het werk altijd voorop. De werkzaamheden zijn met name uitvoerend, begeleidend en adviserend van aard.


Wat houdt de functie Junior Adviseur Corporate Finance in?


Planning

Als Adviseur Corporate Finance bepaal je in overleg met je leidinggevende de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Corporate finance

Je werkt als Adviseur Corporate Finance vraagstukken uit op het gebied van waardebepaling en financiering. Je maakt bedrijfs- en marktanalyses en voert searchwerkzaamheden uit. Je stelt informatie- en financieringsverslagen op en je benadert potentiële overnamekandidaten en kopers. Je voert zelfstandig besprekingen en verzorgt de vastlegging van besprekingen en onderhandelingen.

Binnen de organisatie ben jij het aanspreekpunt voor corporate finance. Je stelt (concept)zoekprofielen op en maakt deze klaar voor verspreiding in het eigen netwerk. Je voert diverse vormen van desksearch uit en probeert aan de hand van informatie van collega overnamebemiddelaars een match met cliënten te maken. In voorkomende gevallen stel je een long list van overnamekandidaten op en maak je vervolgens een short list.

Als Adviseur Corporate Finance bemiddel je bij opdrachten op het gebied van fusie en overname van ondernemingen. De bevindingen leg je vast in aantekeningen. Hierbij hou je rekening met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn.


Kwaliteit en innovatie

De Adviseur Corporate Finance streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je levert proactief een bijdrage aan nieuwe producten/diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche.


Hoe ga je om met cliënten?

Je herkent de behoeften van de cliënt en speelt hier proactief op in. Je stelt complexe adviezen op en bespreekt deze met de cliënt, eventueel samen met je leidinggevende. Je kunt op breed vlak adviseren over diverse thema’s op het gebied van corporate finance.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met je leidinggevende. Je acquireert opdrachten bij nieuwe cliënten. Je bouwt een eigen relatienetwerk op, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten. Je zorgt mede voor omzetverhoging binnen de eigen cliëntenportefeuille en voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen. Je reviewt ook adviezen van collega’s.

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende waarbij je uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.


Wat is de positie van de Adviseur Corporate Finance in de organisatie?

Je legt als Adviseur Corporate Finance verantwoording af aan de Senior Adviseur Corporate Finance of aan de Vennoot. Je begeleidt Junior Adviseurs Corporate Finance.

Je coacht ook medewerkers, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je geeft informatie, aanwijzingen en verzorgt ‘training on the job’. Je bent ook aanspreekpunt en je beantwoordt vragen. Als Adviseur Corporate Finance controleer je de werkzaamheden van medewerkers en geef je input voor de HR-gesprekkencyclus.

Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Samen met je leidinggevende of Vennoot hou je werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Adviseur Corporate Finance heb je vakkennis en ben je flexibel, nauwkeurig en initiatiefrijk. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid, cliëntgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook overtuigingskracht in je en je bent commercieel ingesteld. Je hebt organisatievermogen en kunt leiderschap tonen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming, goed kunt samenwerken en waarde hecht aan respect & integriteit.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van je leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

  • Je signaleert kansen voor de organisatie, onderneemt doelgericht actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.

  • Je speelt goed in op de behoeften van cliënten. Je bent een goede gesprekspartner en je kunt je ook volledig onafhankelijk van de cliënt opstellen.

  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

  • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.

  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.

  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn. Je bepaalt mede de visie van de organisatie en draagt deze op een goede wijze uit.

  • Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Senior Adviseur Corporate Finance. In die functie wordt de advisering richting klanten zwaarder en complexer. Je moet volledig zelfstandig kunnen werken. Acquisitie hoort bij je taken en er komen ook kantoormanagementtaken bij. Je moet een kantoororganisatie namelijk mede aansturen.

Bekijk onze vacatures