accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Beginnend Assistent Accountant

Als Beginnend Assistent Accountant verzorg je de financiële administratie voor klanten en je stelt eenvoudige jaarrekeningen en aangiften op.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Beginnend Assistent Accountant richten zich op het verlenen van administratieve diensten, het samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen en het voorbereiden van de aangiften OB, IB en VpB. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat altijd voorop. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk uitvoerend van aard.


Wat houdt de functie Beginnend Assistent Accountant duaal in?


Planning

Als Beginnend Assistent Accountant krijg je van je leidinggevende de planning van de werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Administratieve diensten/samenstelwerkzaamheden

Je maakt als Beginnend Assistent Accountant journaalposten of leest automatische journaalposten in en verwerkt deze. Je maakt specificaties van grootboekrekeningen en werkt de kolommenbalans uit. Je stelt eenvoudige jaarrekeningen samen.

Zelfstandig verwerk je online administraties. Daarbij kies je voor de meest efficiënte en effectieve werkwijze. Met dashboards geef je cliënten inzicht in hun bedrijfsvoering. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn. Tot slot begeleid je de cliënt bij het online boekhouden en onderhoud je contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.


Belastingaangiften

Als Beginnend Assistent Accountant bereid je eenvoudige aangiften OB, IB en VpB voor. Ook stel je onder begeleiding eenvoudige aangiften OB, IB en VpB op.


Data analyse

Als Beginnend Assistent Accountant verzamel je gegevens vanuit diverse informatiebronnen/systemen voor het uitvoeren van data-analyses (met bijvoorbeeld Excel).


Ondersteuning

Je verricht als Beginnend Assistent Accountant ondersteunende werkzaamheden.

Kwaliteit en innovatie

De Beginnend Assistent Accountant streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na.


Hoe ga je om met cliënten?

Je probeert te begrijpen wat de cliënt bezighoudt en aan welke diensten de cliënt behoefte heeft. Je bezoekt ook cliënten en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende.


Wat is de positie van de Beginnend Assistent Accountant in de organisatie?

Je legt als Beginnend Assistent Accountant verantwoording af aan de Zelfstandig Assistent, Relatiebeheerder, Accountant Medewerker of Vennoot.

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Beginnend Assistent Accountant heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.

  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Gevorderd Assistent Accountant. In die functie worden de werkzaamheden complexer. Ook neemt de zelfstandigheid toe.

Bekijk onze vacatures