accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Wat doet een aangiftemedewerker bij KRCVE?

Als Aangiftemedewerker doe je complexe belastingaangiften en adviseer je de klant.


Wat zijn de kenmerken van de functie als aangiftemedewerker?

De werkzaamheden van de Aangiftemedewerker richten zich op het opstellen van meer complexe aangiften. Je geeft ook lichte/minder complexe belastingadviezen.

Als Aangiftemedewerker draag je het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol.

De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat altijd voorop. De werkzaamheden zijn uitvoerend en licht adviserend van aard.


Wat houdt de functie Aangiftemedewerker in?


Planning

Als Aangiftemedewerker krijg je van je leidinggevende de planning van de werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Belastingaangiften

Je stel als Aangiftemedewerker complexe belastingaangiften OB, IB en VpB, erf-, schenk- en dividendbelasting op. Je controleert aangiften en je bent aanspreekpunt voor Assistent Accountants als het gaat om fiscale aspecten.

Je als Aangiftemedewerker verantwoordelijk voor de uitstelregeling en zorgt voor een goede dossiervorming en -beheer. Je bedenkt oplossingen en fiscale structuren, stelt bezwaarschriften op en ondersteunt bij procedures.

Als Aangiftemedewerker onderhoudt je contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn.


Kwaliteit en innovatie

De Aangiftemedewerker streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je levert een bijdrage aan nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche.


Ondersteuning

Als Aangiftemedewerker verricht je als Beginnend Assistent Accountant Audit ondersteunende werkzaamheden.


Hoe ga je om met cliënten als aangiftemedewerker?

Je herkent de behoeften van de cliënt en speelt hier proactief op in. Je stelt belastingadviezen in concept op en bespreekt deze met de cliënt, samen met je leidinggevende. Je kunt adviseren over (minder complexe) fiscale thema’s.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met je leidinggevende. Je neemt deel aan acquisitiegesprekken met je leidinggevende bij kleinere cliënten. Je probeert nieuwe opdrachten te krijgen bij bestaande en nieuwe cliënten. Je begint met de opbouw van een eigen relatienetwerk, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten.

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende waarbij je (eventueel) uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.


Wat is de positie van de Aangiftemedewerker in de organisatie?

Je legt als Aangiftemedewerker verantwoording af aan de Belastingadviseur, Senior Belastingadviseur of Vennoot. Je begeleidt Assistent Aangiftemedewerkers en ondersteunt Assistent Accountants bij fiscale vragen. Je bent aanspreekpunt, beantwoordt vragen, geeft informatie en aanwijzingen. Ook verzorg je ‘training on the job’. Je controleert de werkzaamheden van medewerkers en geeft input voor de HR-gesprekkencyclus.


Wat zijn de competenties voor de functie als aangiftemedewerker?

Als Aangiftemedewerker heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt leiderschapskwaliteiten en je bent altijd onafhankelijk in je oordeelsvorming.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Een aangiftemedewerker doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.
  • Als aangiftemedewerker ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.
  • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.
  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.
  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.
  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.
  • Je draagt de visie van de organisatie op een goede wijze uit.
  • Je bent een goede gesprekspartner en je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit bij een aangiftemedewerker?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Junior Belastingadviseur/Belastingadviseur. In die functie worden de werkzaamheden complexer. Relatiebeheer speelt een grotere rol en je geeft belastingadvies in de brede fiscale zin. Bij de functie hoort een afgeronde RB-opleiding.

 

Veelgestelde vragen over aangiftemedewerker

Onderstaand een overzicht van de veelgestelde vragen over de functie 'aangiftemedewerker'.

Wat doet een aangiftemedewerker?

Als Aangiftemedewerker doe je complexe belastingaangiften en adviseer je de klant.

Bekijk onze vacatures