accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Senior Belastingadviseur

Als Senior Belastingadviseur adviseer je bestaande klanten op fiscaal gebied. Zowel intern (je collega’s) als extern (je klanten). Je bent de spin in het web en feitelijk een duizendpoot.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Senior Belastingadviseur richten zich op het geven van advies en het controleren van gemaakte belastingadviezen en complexe aangiften. Je bent, samen met de vestigingsleiding budgetverantwoordelijk en samen met het hele team zorg je voor de praktijkontwikkeling. Jij bent daarbij een dragende kracht.

Als Senior Belastingadviseur ben je aanspreekpunt voor de cliënt. De focus ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat altijd voorop. De werkzaamheden zijn met name adviserend en begeleidend van aard.

Een senior belastingadviseur:

 • is een expert op het gebied van fiscale wet- en regelgeving;
 • is tekeningsbevoegd;
 • adviseert klanten over de optimale fiscale structuur voor hun onderneming, vermogen of erfenis;
 • is in staat om (junior) collega's te begeleiden en te coachen, en om complexe fiscale vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke taal voor de klant;
 • kan het accountancy team fiscaal op een hoger niveau tillen wat kennis betreft;
 • is een teamspeler c.q. de linking-pin tussen de diverse afdelingen, denk daarbij aan de afdeling HR & salaris, accountancy-samenstel, accountancy-audit;
 • is geen memo-schuiver maar een teamspeler en doet spreekwoordelijk de stap naar voren en spreekt de taal van de klant (intern en extern);
 • geeft presentaties intern en extern;
 • een senior belastingadviseur is enthousiast, leergierig en klantgericht.


Wat houdt de functie Senior Belastingadviseur in?


Planning

Als Senior Belastingadviseur bepaal je zelf de uit te voeren werkzaamheden. Je stelt fiscale teams samen en zorgt ervoor dat deze volgens de opgegeven tijdsbesteding werken.


Aangifte- en adviesopdrachten

Als Senior Belastingadviseur bedenk je oplossingen en fiscale structuren. Je weet hoe het moet , maar weet ook hoe het ook kan. Je geeft sturing aan de afdeling accountancy die de fiscale aangiften opstelt. Je brengt hen op een hoger niveau en stuurt daarbij waar nodig met respect voor wat een ieder wel of niet kan. Je stelt bezwaarschriften op of reviewt deze. Je biedt begeleiding/ondersteuning bij belastingcontroles en/of (bezwaar)procedures. Je overlegt ook met de Belastingdienst.

Je bent mede het aanspreekpunt voor de cliënt en hebt nauw contact met de cliënt. Alle bevindingen leg je vast en deel je met de collega’s. Een ieder leert daar dan van en weet dan wat er speelt. Samen ben je dan sterk(er). Je gaat voor de teamprestatie en verliest ook de menselijkheid niet uit het oog.

Je bent als Senior Belastingadviseur verantwoordelijk voor een goede dossiervorming en -beheer. Je verzorgt declaraties en bijbehorende correspondentie en zorgt voor een correcte financiële afwikkeling. Je bent ook budget- en planningsverantwoordelijk voor de opdracht en onderneemt desgewenst actie.

Tot slot bied je vaktechnische ondersteuning en evalueer je met de teamleden de uitvoering van de opdracht.


Kwaliteit en innovatie

De Senior Belastingadviseur streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je ontwikkelt proactief nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche. Je stelt een actieplan op voor bestaande en toekomstige (advies)producten en -diensten.

Management- en kantoortaken

Als Senior Belastingadviseur:

 • bewaak je de productiviteit en de planning van het fiscale team

 • zorg je voor naleving van procedures uit het kwaliteitshandboek

 • zorg je voor naleving van overige regels en richtlijnen

 • heb je een goede en positieve uitstraling en presentatie van het kantoor dat past bij het DNA van het kantoor

 • stimuleer je de fiscale ontwikkeling van een ieder op de vestiging en hebt daar ook beeld en geluid bij en weet welke kant je er mee uit wil

 • denkt in termen van Simon Sinek (Why, HOW, What)

Je verzorgt mede het vaktechnisch overleg en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en de kantoorcultuur.

 

Hoe ga je om met cliënten?

Je weet wat er speelt bij de cliënt en handelt proactief. Je stelt complexe adviezen op en bespreekt deze met de cliënt, eventueel samen met het team. Je kunt op breed vlak adviseren over vakinhoudelijke complexe thema’s. Je reviewt adviezen van collega’s.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten. Je acquireert opdrachten bij nieuwe cliënten en je bent medeverantwoordelijk voor omzetverhoging binnen je eigen cliëntenportefeuille. Je bent ook medeverantwoordelijk voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen. Je bouwt een eigen relatienetwerk op, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je stelt ook een commercieel actieplan op voor bestaande en toekomstige cliënten.

Je levert een bijdrage aan offertes en je bent op de hoogte van alle diensten en producten. Deze bied je actief aan bij (toekomstige) cliënten. Je neemt deel aan externe activiteiten (bijvoorbeeld: lezingen, seminars, docentschappen, publicatie van artikelen, lidmaatschap van businessclubs, commissies en verenigingen).

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je eventueel met de Vennoot waarbij je uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.

 

Wat is de positie van de Senior Belastingadviseur in de organisatie?

Als senior Belastingadviseur geef je leiding aan het Belastingteam. Je controleert de werkzaamheden van medewerkers en levert input voor de HR-gesprekkencyclus.

Je coacht medewerkers, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Je houdt werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.

 

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Senior Belastingadviseur heb je vakkennis en ben je flexibel en commercieel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een stukje leiderschap in je, met de nodige overtuigingskracht en organisatievermogen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming en dat je een strategische visie hebt.

Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

 • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van je leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

 • Je informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor.

 • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

 • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit. Dit geldt voor jezelf én voor het team.

 • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.

 • Je levert een zichtbare bijdrage aan beleidsontwikkeling, bepaalt mede de visie van de organisatie en draagt deze op een goede wijze uit.

 • Je bent een goede gesprekspartner, speelt in op behoeften van cliënten en je kunt je volledig onafhankelijk van de cliënt opstellen. Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.

 • Je signaleert kansen voor de organisatie, onderneemt doelgericht actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.

 • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.

 • Je levert een goede bijdrage aan de toebedeelde kantoortaken en draagt de kantoorcultuur uit.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie van partner. In die functie beschik je over ambitie en ondernemerscapaciteiten. Je bent dan eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, dienstverlening, cliëntenportefeuille en medewerkers. Je moet wel passen in en complementair zijn aan het Vennotenteam.

Bekijk onze vacatures