accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Controleleider Audit

Als Controleleider Audit ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een of meer controleteams.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Controleleider Audit richten zich voornamelijk op het (laten) uitvoeren van controle-/assuranceopdrachten. Je doet de werkzaamheden onafhankelijk van de cliënt en op een kwalitatief goede manier. Hierbij voldoe je steeds aan de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. De Controleleider draagt, samen met de Audit Manager, mede zorg voor de praktijkontwikkeling.

Als Controleleider draag je het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol. De werkzaamheden zijn zowel uitvoerend als begeleidend van aard, waarbij de focus ligt op vakinhoudelijke kwaliteit en ICT.


Wat houdt de functie Beginnend Assistent Accountant duaal in?


Planning

Als Controleleider Audit bepaal je mede zelf de uit te voeren werkzaamheden. Die plan je in aan de hand van de opgestelde risico’s bij de cliënt. Je stelt mede de controleteams samen en zorgt dat deze volgens de opgegeven tijdsbesteding werken.


Controle-/assurancewerkzaamheden

Je voert als Controleleider Audit complexere controleopdrachten uit (of delen ervan) op basis van het werkprogramma. Je test ook interne controlemaatregelen. Signaleer je afwijkingen? Dan onderneem je actie. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn. Als je problemen in de uitvoering van de werkzaamheden signaleert, dan bedenk je oplossingen. Je bent het aanspreekpunt voor de cliënt bij de controles en hebt door het hele jaar heen contact met de directie van de cliënt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Aan de hand van het werkprogramma beoordeel je de financiële verantwoording van de cliënt op juistheid en volledigheid. Dit beoordeel je met cijfers. Je onderzoekt ook mogelijke aanpassingen in de administratieve organisatie en het werkprogramma. Is er sprake van meerwerk, dan signaleer je dat en zorg je dat deze uren apart verantwoord worden. Je bent ook eerste aanspreekpunt voor de EDP-auditor en bereidt declaraties en bijbehorende correspondentie voor. Je zorgt voor een goede dossiervorming en -beheer en voor een goede uitvoering van de opdracht. Tot slot stel je het volgende op:

 • concept managementletter en/of
 • concept accountantsverslag
 • conceptadviezen
 • controleplan


Data analyse

Als Controleleider Audit stel je data-analyses/onderzoeksvragen op. Ook verzamel je gegevens vanuit diverse informatiebronnen/systemen voor het uitvoeren van data-analyses (met bijvoorbeeld Excel). Je maakt gebruik van de IT-mogelijkheden en weet om te gaan met grote hoeveelheden data in het algemeen.


Kwaliteit en innovatie

De Controleleider Audit streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je levert een bijdrage aan nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche.


Wat is de positie van de Controleleider Audit in de organisatie?

Je legt als Controleleider Audit verantwoording af aan de Auditmanager, Senior Accountant of Vennoot. Daarnaast begeleid je Beginnend Assistenten en Gevorderd Assistenten. Zo geef je informatie, aanwijzingen en verzorg je ‘training on the job’. Je bent aanspreekpunt, beantwoordt vragen en controleert de werkzaamheden van medewerkers. Je levert ook input voor de HR-gesprekkencyclus.

 

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Controleleider Audit heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele en communicatieve vaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming en leiderschap toont.

Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

 • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

 • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

 • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.

 • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn. Je draagt de visie van de organisatie op een goede wijze uit.

 • Je bent een goede gesprekspartner. Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers waarbij je je onafhankelijk van de cliënt opstelt en je rug recht houdt.

 • Je signaleert kansen voor de organisatie en komt met voorstellen om daarop in te spelen.

 • Je zorgt mede voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Auditmanager. In die functie worden de (controle)werkzaamheden complexer. Relatiebeheer speelt een grotere rol. Je bedient meer en grotere klanten zelfstandig en geeft leiding aan controleteams.

Bekijk onze vacatures