teamspirit

samen werken aan doelen

Gevorderd Assistent Accountant Audit

Als Gevorderd Assistent Accountant Audit voer je controleopdrachten uit en coach je de junior assistenten.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Gevorderd Assistent Accountant Audit richten zich voornamelijk op het uitvoeren van controle-/assurancewerkzaamheden. Je doet de werkzaamheden onafhankelijk van de cliënt en op een kwalitatief goede manier. Hierbij voldoe je steeds aan de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. De focus van deze functie ligt op vakinhoudelijke kwaliteit en ICT. De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard.


Wat houdt de functie Gevorderd Assistent Accountant Audit in?


Planning

Als Gevorderd Assistent Accountant Audit plan je in overleg met je leidinggevende de werkzaamheden in. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Controle-/assurancewerkzaamheden

Je voert als Gevorderd Assistent Accountant Audit controleopdrachten uit (of delen ervan) op basis van het werkprogramma. Je test ook interne controlemaatregelen. Signaleer je afwijkingen? Dan leg je deze ter beoordeling voor. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn. Als je problemen in de uitvoering van de werkzaamheden signaleert, dan bedenk je oplossingen. Je onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Je levert input voor de managementletter en/of het accountantsverslag en stelt adviezen in concept op van lichte/minder complexe aard. Je zorgt ook (mede) voor een goede dossiervorming en -beheer en voor een goede uitvoering van de opdracht.


Data analyse

Als Gevorderd Assistent Accountant Audit stel je eenvoudige data-analyses/onderzoeksvragen op. Ook verzamel je gegevens vanuit diverse informatiebronnen/systemen voor het uitvoeren van data-analyses (met bijvoorbeeld Excel). Je maakt gebruik van de IT-mogelijkheden en kunt goed omgaan met grote hoeveelheden data in het algemeen.


Ondersteuning

Je verricht als Gevorderd Assistent Accountant Audit ondersteunende werkzaamheden, maar beantwoordt ook vragen van Beginnend Assistenten.


Kwaliteit en innovatie

De Gevorderd Assistent Accountant Audit streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na.


Wat is de positie van de Gevorderd Assistent Accountant Audit in de organisatie?

Je legt als Gevorderd Assistent Accountant Audit verantwoording af aan de Controleleider, Auditmanager, Senior Accountant of Vennoot. Daarnaast ondersteun je Beginnend Assistenten.

 

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Gevorderd Assistent Accountant Audit heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele en communicatieve vaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming, goed kunt samenwerken en leiderschap toont.

Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.

  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.

  • Je kunt je onafhankelijk van de cliënt opstellen en je houdt je rug recht.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Controleleider. In die functie worden de (controle)werkzaamheden complexer. Ook neemt de zelfstandigheid toe. Je stuurt dan controleteams aan en bedient kleine klanten zelfstandig.

Bekijk onze vacatures