teamspirit

samen werken aan doelen

Belastingadviseur

Als Belastingadviseur adviseer je bestaande klanten op fiscaal gebied.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Belastingadviseur richten zich op het controleren van gemaakte belastingaangiften, het opstellen van meer complexe aangiften en het geven van belastingadviezen. Je bent medebudgetverantwoordelijk en zorgt samen met de Senior Belastingadviseur of Vennoot voor de praktijkontwikkeling.

Als Belastingadviseur ben je aanspreekpunt voor de cliënt en bespreek je de uitgevoerde opdrachten. Dat doe je zelfstandig of samen met de Senior Belastingadviseur, Accountant Medewerker of Vennoot. Je draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol.

De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat altijd voorop. De werkzaamheden zijn zowel uitvoerend, begeleidend als adviserend van aard.


Wat houdt de functie Belastingadviseur in?


Planning

Als Belastingadviseur bepaal je in overleg met je leidinggevende de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Aangifte- en adviesopdrachten

Je stelt als Belastingadviseur complexe belastingaangiften, successierecht, overdrachtsbelasting, OB, IB en VpB op. Je bedenkt oplossingen en fiscale structuren. Je stelt bezwaarschriften op en ondersteunt bij procedures en bij belastingcontroles. Je overlegt ook met de Belastingdienst.

Je bent het aanspreekpunt voor de cliënt en hebt door het hele jaar heen contact met de cliënt. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn.

Je ondersteunt de Senior Belastingadviseur of Vennoot bij complexere fiscale adviezen. Je zorgt ook voor een goede dossiervorming en -beheer en bewaakt het budget en de planning van de opdracht. Tot slot bereid je declaraties en bijbehorende correspondentie voor.


Kwaliteit en innovatie

De Belastingadviseur streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je levert een bijdrage aan nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche.


Hoe ga je om met cliënten?

Je herkent de behoeften van de cliënt en speelt hier proactief op in. Je stelt complexe belastingadviezen op en bespreekt deze met de cliënt, eventueel samen met je leidinggevende. Je kunt op een breed vlak adviseren over diverse fiscale thema’s.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met je leidinggevende. Je acquireert opdrachten bij nieuwe cliënten en zorgt mede voor omzetverhoging bij bestaande klanten. Je zorgt ook mede voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen. Je bouwt een eigen relatienetwerk op, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten.

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende waarbij je (eventueel) uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.


Wat is de positie van de Belastingadviseur in de organisatie?

Je legt als Belastingadviseur verantwoording af aan de Senior Belastingadviseur of Vennoot. Daarnaast geef je leiding aan Junior Belastingadviseurs. Zo geef je informatie, aanwijzingen en verzorg je ‘training on the job’. Je bent aanspreekpunt, beantwoordt vragen en controleert de werkzaamheden van medewerkers. Je levert ook input voor de HR-gesprekkencyclus.

Je coacht ook medewerkers, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Samen met de leidinggevende of Vennoot houd je werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.

Tot slot ben je ook een aanspreekpunt voor Accountancy medewerkers bij fiscale vragen.

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Belastingadviseur heb je vakkennis en ben je flexibel en commercieel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een stukje leiderschap in je, met de nodige overtuigingskracht en organisatievermogen. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.

  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.

  • Je bepaalt mede de visie van de organisatie en draagt deze op een goede wijze uit.

  • Je bent een goede gesprekspartner, speelt in op behoeften van cliënten en je kunt je volledig onafhankelijk van de cliënt opstellen. Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.

  • Je signaleert kansen voor de organisatie, onderneemt doelgericht actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.

  • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Senior Belastingadviseur. In die functie beschik je over de RB-titel en wordt de advisering naar klanten zwaarder en complexer. En je moet volledig zelfstandig kunnen werken.

Bekijk onze vacatures