teamspirit

samen werken aan doelen

Gevorderd Assistent Accountant

Als Gevorderd Assistent Accountant voer je samenstelopdrachten uit en stuur je Beginnend Assistenten aan.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Gevorderd Assistent Accountant richten zich voornamelijk op het verzorgen van samenstelwerkzaamheden (inclusief administratieve dienstverlening). Ook stel je aangiften OB, IB en VpB op. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat altijd voorop. De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard.


Wat houdt de functie Gevorderd Assistent Accountant in?


Planning

Als Gevorderd Assistent Accountant krijg je van je leidinggevende de planning van de werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Administratieve diensten/samenstelwerkzaamheden

Je maakt als Gevorderd Assistent Accountant journaalposten of leest automatische journaalposten in en verwerkt deze. Je maakt specificaties van grootboekrekeningen en werkt de kolommenbalans uit. Je stelt het concept accountantsrapport op en onder begeleiding stel je jaarrekeningen samen. Als je problemen in de uitvoering van de werkzaamheden signaleert, dan bedenk je oplossingen. Je zorgt ook (mede) voor een goede dossiervorming en -beheer en voor een goede uitvoering van de opdracht.

Zelfstandig verwerk je online administraties. Daarbij kies je voor de meest efficiënte en effectieve werkwijze. Met dashboards geef je cliënten inzicht in hun bedrijfsvoering. Alle bevindingen leg je vast in aantekeningen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn. Tot slot begeleid je de cliënt bij het online boekhouden en onderhoud je contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.


Belastingaangiften

Als Gevorderd Assistent Accountant stel je onder begeleiding aangiften OB, IB en VpB op.

Data analyse

Als gevorderd assistent accountant ben je in staat om data te analyseren middels Excel. Je kunt hoofd- en bijzaken in grote hoeveelheden data scheiden en op een overzichtelijke wijze presenteren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van draaitabellen.


Ondersteuning

Je verricht als Gevorderd Assistent Accountant ondersteunende werkzaamheden.


Kwaliteit en innovatie

De Gevorderd Assistent Accountant streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na.


Hoe ga je om met cliënten?

Je herkent de behoeften van de cliënt en stelt conceptadviezen op van lichte/minder complexe aard. Je bezoekt ook cliënten. Je geeft informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende.


Wat is de positie van de Gevorderd Assistent Accountant in de organisatie?

Je legt als Gevorderd Assistent Accountant verantwoording af aan de Zelfstandig Assistent Accountant, Adviseur mkb / Relatiebeheerder, Accountant Medewerker of Vestigingsleider. Daarnaast ondersteun je Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten. Je beantwoordt ook hun vragen.

 

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Gevorderd Assistent Accountant heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een stukje leiderschap in je. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming.

Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.

  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.

  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.

  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis.

  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Zelfstandig Assistent Accountant. In die functie worden de werkzaamheden complexer. Ook neemt de zelfstandigheid toe. Je kunt dan kleinere klanten zelfstandig bedienen en medewerkers nog meer begeleiden/ondersteunen.

Bekijk onze vacatures