teamspirit

samen werken aan doelen

Junior Adviseur Corporate Finance

Als Junior Adviseur Corporate Finance bereid je waarderingsrapporten en (eenvoudige) advieswerkzaamheden voor m.b.t. fusies en overnames.


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De werkzaamheden van de Junior Adviseur Corporate Finance richten zich op ondersteunende advieswerkzaamheden op het gebied van corporate finance. Je bereidt waarderingsrapporten en (eenvoudige) adviezen voor en ondersteunt bij het bemiddelen van eenvoudige opdrachten op het gebied van fusie en overname.

De Junior Adviseur Corporate Finance draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Je ondersteunt de leiding en je hebt een voorbeeldrol. De focus ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. Hierbij staat de kwaliteit van het werk altijd voorop. Na verloop van tijd worden de werkzaamheden complexer en behoren lichtere/minder complexe advieswerkzaamheden tot je taken.


WWat houdt de functie Junior Adviseur Corporate Finance in?


Planning

Als Junior Adviseur Corporate Finance krijg je van je leidinggevende de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens voer je deze volgens de opgegeven tijdsbesteding uit.


Corporate finance

Je werkt als Junior Adviseur Corporate Finance minder complexe vraagstukken uit op het gebied van waardebepaling en financiering. Je analyseert het cijfermateriaal en overige informatie/documentatie voor waarderings- en financieringsmodellen. Je bereidt dit ook voor. Je maakt ook bedrijfs- en marktanalyses en doet voorbereidende searchwerkzaamheden.

Je stelt minder complexe informatie- en financieringsverslagen op of bereidt deze voor. Ook verzorg je de vastlegging van besprekingen en onderhandelingen. Je hebt kennis van de te onderscheiden onderdelen van het overnameproces en bewaakt mede de voortgang in het proces. Tot slot bied je ondersteuning bij het bemiddelingsproces van minder complexe fusies en overnames.


Ondersteuning

Als Junior Adviseur Corporate Finance doe je ondersteunende werkzaamheden voor de Adviseur Corporate Finance, Senior Adviseur Corporate Finance of Vennoot.


Kwaliteit en innovatie

De Junior Adviseur Corporate Finance streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na.


Hoe ga je om met cliënten?

Je herkent de behoeften van de cliënt en speelt hier proactief op in. Je stelt conceptadviezen op en bespreekt deze samen met je leidinggevende - (senior) adviseur - met de cliënt. Je kunt adviseren over (minder complexe) thema’s op het gebied van corporate finance.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met je leidinggevende. Bij kleinere cliënten doe je samen met je leidinggevende ook acquisitiegesprekken. Bij bestaande en nieuwe cliënten probeer je (nieuwe) opdrachten te verkrijgen. Je geeft een eerste aanzet voor de opbouw van een eigen relatienetwerk, onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten.

Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende waarbij je (eventueel) uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.


Wat is de positie van de Junior Adviseur Corporate Finance in de organisatie?

Je legt als Junior Adviseur Corporate Finance verantwoording af aan de Adviseur Corporate Finance, Senior Adviseur Corporate Finance of aan de Vennoot.

Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Junior Adviseur Corporate Finance heb je wellicht al vakkennis als je start, of dat leer je ‘on the job’. Je bent flexibel, nauwkeurig en initiatiefrijk. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid, cliëntgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je hebt ook een stukje overtuigingskracht in je en je bent commercieel ingesteld. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming, goed kunt samenwerken en respect & integriteit belangrijk vindt.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.
  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.
  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit.
  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn. Je draagt de visie van de organisatie op een goede wijze uit.
  • Je bent zichtbaar betrokken bij de dossiers.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Een logische stap is de ontwikkeling naar de functie Adviseur Corporate Finance. In die functie worden de werkzaamheden complexer. Adviseren en relatiebeheer spelen dan een grotere rol. Je kunt dan meer en grotere klanten zelfstandig bedienen en medewerkers aansturen.

Bekijk onze vacatures