accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Adviseur mkb/Relatiebeheerder

Als Adviseur mkb/Relatiebeheerder ben je de belangrijkste contactpersoon van je cliënt.  


Wat zijn de kenmerken van de functie?

De focus van de Adviseur mkb/Relatiebeheerder ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt. De kwaliteit van het werk staat hierbij altijd voorop.

Je bent aanspreekpunt voor de cliënt en vooral begeleidend en adviserend bezig. Je voert samenstelopdrachten uit (of laat deze uitvoeren), je stelt tussentijdse rapportages en aangiften op en je geeft adviezen. Je bespreekt zelfstandig of samen met de Accountant Medewerker of Vennoot de uitgevoerde opdrachten met de klant.

Je bent medebudgetverantwoordelijk en zorgt samen met de Accountant Medewerker of Vennoot voor de praktijkontwikkeling. Je draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol.


Wat houdt de functie Aangiftemedewerker in?


Planning

Als Adviseur mkb/Relatiebeheerder stel je opdrachtteams samen en zorg je dat deze volgens de opgegeven tijdsbesteding werken. Je bepaalt zelf de werkzaamheden die gedaan moeten worden.


Administratieve diensten/samenstelwerkzaamheden

Je stelt als Adviseur mkb/Relatiebeheerder complexe jaarrekeningen samen en/of je laten delen ervan samenstellen. Je beoordeelt de conceptjaarrekening en stelt het (concept) accountantsrapport en/of de management letter/brief van aanbeveling op. Je voert zelfstandig (online) administraties of laat deze uitvoeren. Hierbij kies je voor de meest efficiënte en effectieve werkwijze. Met behulp van dashboards krijgen cliënten inzicht in hun bedrijfsvoering.

Je legt bevindingen vast in aantekeningen. Hierbij hou je rekening met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn. Je begeleidt de cliënt bij gebruik van het online boekhoudpakket. Je bent een aanspreekpunt voor de cliënt en je hebt door het jaar heen contact met de directie van de cliënt. Je bespreekt, eventueel samen met de Accountant Medewerker of Vennoot, de jaarrekening met de cliënt.

Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht en voor goede dossiervorming en -beheer. Je bereidt declaraties en bijbehorende correspondentie voor, bewaakt budget en de planning van de opdrachten. Met de teamleden evalueer je de uitvoering van de opdracht.


Belastingaangiften

Als Adviseur mkb/Relatiebeheerder begeleid je cliënten of bied je ze ondersteuning bij belastingcontroles. Je stelt ook aangiften OB, IB en VpB op, eventueel in overleg. Deze aangiften beoordeel je ook.


Data analyse

Als Adviseur mkb/Relatiebeheerder stel je complexere data-analyses/onderzoeksvragen op. Om data-analyses uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld met Excel), verzamel je gegevens vanuit diverse informatiebronnen/systemen. Je interpreteert de uitkomsten en geeft hier duiding aan.

Je adviseert cliënten met behulp van de uitkomsten van data-analyses. Je maakt gebruik van de IT-mogelijkheden bij het interpreteren van grote hoeveelheden complexere data. Je kunt goed omgaan met grote hoeveelheden complexe data in het algemeen.


Kwaliteit en innovatie

De Adviseur mkb/Relatiebeheerder ontwikkelt proactief nieuwe producten en/of diensten aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche. Je streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na.


Hoe ga je om met cliënten?

Je kunt proactief inspelen op de behoeften van de cliënt omdat je deze herkent. Je stelt adviezen op en bespreekt deze met de cliënt. Dit doe je eventueel samen met je leidinggevende. Je kunt op breed vlak adviseren over diverse thema’s en je reviewt adviezen van collega’s.

Je onderhoudt het huidige relatienetwerk en breidt het uit. Daarnaast bouw je een eigen relatienetwerk op. Je acquireert opdrachten bij nieuwe cliënten, onderhoudt contacten en bezoekt ook cliënten, eventueel samen met je leidinggevende. Je neemt ook deel aan externe activiteiten.

Je zorgt mede voor omzetverhoging binnen de eigen cliëntenportefeuille en voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen. Je geeft de cliënt informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je met je leidinggevende waarbij je uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.


Wat is de positie van de Adviseur mkb/Relatiebeheerder in de organisatie?

Als Adviseur mkb/Relatiebeheerder leg je verantwoording af aan de Accountant Medewerker of Vennoot. Daarnaast geef je leiding aan Administratief Medewerkers en Assistenten. Je beantwoordt vragen, geeft informatie en aanwijzingen. Je bent een echt aanspreekpunt. Je geeft ook ‘training on the job’.

Je controleert de werkzaamheden van medewerkers, coacht ze, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je levert input voor de HR-gesprekkencyclus. Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Samen met de leidinggevende of Vennoot hou je werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.

De Adviseur mkb/Relatiebeheerder is de spin in het web voor wat betreft communicatie tussen fiscaal, accountancy en personeelsdiensten. De relatiebeheerder zorgt ervoor dat de klant optimaal wordt geadviseerd en je schakelt deskundigen in wanneer dat nodig is. Je bewaakt of diegene het werk juist en tijdig uitvoert. Kortom, al het werk is in het belang van de klant.


Wat zijn de competenties voor de functie?

Als Adviseur mkb/Relatiebeheerder heb je analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Je bent ook flexibel en je hebt vakkennis. Kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je bent een leider met overtuigingskracht en organisatievermogen. Je hebt oog voor commercie en bent onafhankelijk in je oordeelsvorming.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

  • Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van je leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.
  • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.
  • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit. Voor jezelf en ook voor het team.
  • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.
  • Je bent een goede gesprekspartner, speelt in op behoeften van cliënten en interesseert ze voor nieuwe diensten.
  • Je bent, afhankelijk van het type opdracht, zichtbaar betrokken bij de dossiers.
  • Je signaleert kansen voor de organisatie en komt met voorstellen om daarop in te spelen.
  • Je onderneemt doelgerichte actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.
  • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit?

Meest logische stap is de ontwikkeling naar Accountant Medewerker. Je moet dan beschikken over de titel AA of RA. In die functie wordt de advisering richting klanten zwaarder en complexer. Je moet volledig zelfstandig kunnen werken. Acquisitie hoort bij je taken en er komen ook kantoormanagementtaken bij. Je moet een kantoororganisatie namelijk mede aansturen.

Bekijk onze vacatures