teamspirit

samen werken aan doelen

Wat is een accountant?

Als Accountant beheer je de huidige klantenportefeuille en bouw je deze verder uit. Je adviseert klanten, begeleidt en zorgt voor samenstelwerkzaamheden en ondersteunt klanten bij administratieve diensten. Daarnaast begeleid je collega’s, help je klanten met financieringsaanvragen en voer je beoordelingsopdrachten uit.


Wat zijn de kenmerken van een accountant binnen de functie?

De werkzaamheden van de Accountant richten zich op het begeleiden van de uitvoering van de samenstelwerkzaamheden (inclusief administratieve dienstverlening). De teams voeren dit uit. Jij geeft hierover adviezen. Je bent samen met de vestigingsleider budgetverantwoordelijk voor de teams. Ook zorg je samen voor de totale praktijkontwikkeling van het kantoor. Je bent mede aanspreekpunt voor klanten en medewerkers.

Je draagt het kwaliteitsoogmerk, de visie en het beleid van de organisatie correct uit naar collega’s en externe partijen. Hierbij ondersteun je de leiding en vervul je een voorbeeldrol.

De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de klant. Hierbij staat de kwaliteit van het werk altijd voorop. De werkzaamheden zijn met name adviserend en begeleidend van aard. Je kunt (mede-)tekeningsbevoegd zijn en levert een toegevoegde waarde voor de organisatie op strategisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en commercieel terrein.


Wat houdt de functie Accountant in?


Planning

Als Accountant bepaal je zelf de uit te voeren werkzaamheden. Je stelt opdrachtteams samen en zorgt ervoor dat deze volgens de opgegeven tijdsbesteding werken.


Administratieve diensten/samenstelwerkzaamheden

Als Accountant stel je zelf (concept) jaarrekeningen op of je reviewt (concept)jaarrekeningen die door collega’s zijn opgesteld. Zo nodig kun je ook beoordelingsopdrachten uitvoeren. Aan de hand van de jaarrekening stel je adviespunten op die je vervolgens met de klant bespreekt. Bij beoordelingsopdrachten stel je ook een managementletter of brief van aanbevelingen op. Hierbij hou je rekening met de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Je laat (online) administraties voeren, waarbij je kiest voor de meest efficiënte en effectieve werkwijze. Met behulp van dashboards krijgen klanten inzicht in hun bedrijfsvoering.

Als accountant ben je een aanspreekpunt voor de klant en je hebt door het jaar heen contact met de directie van de klant. Je bespreekt, eventueel samen met de vestigingsleider, de jaarrekening met de klant. Je bent eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht en voor goede dossiervorming en -beheer. Je verzorgt declaraties en bijbehorende correspondentie en zorgt voor een correcte financiële afwikkeling.

Je bent budget- en planningsverantwoordelijk voor de afdeling en onderneemt desgewenst actie. Met de teamleden evalueer je de uitvoering van de opdracht.


Belastingaangiften

Je reviewt aangiften OB, IB en VpB en schakelt bij complexe opdrachten een fiscalist in. Je begeleidt je klanten of bied je ze ondersteuning bij belastingcontroles.


Data analyse

Als Accountant stel je data-analyses in Excel op, of je laat deze opstellen. Je interpreteert de uitkomsten en geeft hier duiding aan.

Je adviseert klanten met behulp van de uitkomsten van de data-anlayse. Die uitkomsten gebruik je ook om de eigen werkwijze en methodieken te controleren. Je maakt voornamelijk gebruik van Excel voor het interpreteren van data.

Kwaliteit en innovatie

De Adviseur mkb/Accountant streeft kwaliteitsbehoud en -verbetering van de dienstverlening en interne processen na. Je ontwikkelt aan de hand van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en de branche, proactief nieuwe producten en/of diensten. Je maakt ook een actieplan voor bestaande en toekomstige (advies)producten en -diensten.

 

Management- en kantoortaken

 • Je bent als Accountant verantwoordelijk voor:
 • bewaking van de productiviteit
 • kantoorplanning
 • naleving procedures kwaliteitshandboek
 • overige regels en richtlijnen
 • goede uitstraling en presentatie van het kantoor
 • in stand houden van de kantoorcultuur

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van (minder ervaren) collega’s door het delen van kennis in interne werkoverleggen of het geven van (eventueel vestiging overschrijdende) cursussen.


Hoe ga je als accountant om met klanten?

Je herkent de behoeften van de klant en speelt hier proactief op in. Je stelt complexe adviezen op en bespreekt deze met de klant. Je kunt op een breed vlak adviseren over vakinhoudelijke, complexe thema’s. Je reviewt ook adviezen van collega’s.

Je onderhoudt contacten en bezoekt ook klantenJe acquireert opdrachten bij nieuwe klanten en bouwt een eigen relatienetwerk op. Je onderhoudt het huidige netwerk en breidt het uit. Je neemt ook deel aan externe activiteiten. Denk aan lezingen, seminars, docentschappen, publicatie van artikelen, lidmaatschap van businessclubs, commissies en verenigingen.

Je bent medeverantwoordelijk voor omzetverhoging binnen de eigen klantenportefeuille en voor een goede cross-selling tussen de diverse afdelingen. Je stelt een commercieel actieplan op voor bestaande en toekomstige klanten en levert een bijdrage aan offertes. Je bent op de hoogte van alle diensten en producten en biedt deze actief aan klanten en prospects.

Je geeft de klant informatie over de totale dienstverlening van het kantoor en signaleert ook adviesmogelijkheden. Dit bespreek je (eventueel) met de vestigingsleider waarbij je uitgewerkte oplossingen aandraagt. Je signaleert ook meerwerk.


Wat is de positie van de Accountant in de organisatie?

Je legt als Accountant verantwoording af aan de vestigingsleider. Daarnaast geef je leiding aan Assistenten en Relatiebeheerders. Je controleert de werkzaamheden van medewerkers, coacht ze, zorgt voor hun ontwikkeling en ondersteunt ze in hun opleiding. Je levert input voor de HR-gesprekkencyclus. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van het individuele (met de medewerkers overeengekomen) budget, het teambudget en spreekt medewerkers hierop aan. Samen met de vestigingsleider hou je werkevaluatiegesprekken. Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten.


Wat zijn de competenties als accountant voor de functie?

Als accountant heb je vakkennis en ben je flexibel. Je hebt analytische, contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. Ook kwaliteitsgerichtheid, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid zijn competenties die bij de functie horen. Je bent een leider met overtuigingskracht en organisatievermogen. Je hebt een strategische visie met oog voor commercie. Tot slot is het belangrijk dat je onafhankelijk bent in je oordeelsvorming.


Wat zijn de resultaatgebieden van de functie?

 • Je levert een goede bijdrage aan de toebedeelde kantoortaken. Je doet het werk kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende/het team en de cliënt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-) informatie. Daarbij gaat het over de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt.
 • Je oefent de functie goed uit en scoort goed tijdens beoordelingen.
 • Je zorgt voor voldoende productieve/declarabele uren op jaarbasis zonder concessies te doen aan kwaliteit. Voor jezelf en ook voor het team.
 • Je zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn.
 • Je draagt het op een positieve wijze het DNA en de kantoorcultuur uit.
 • Je bent een goede gesprekspartner, speelt in op behoeften van cliënten en interesseert ze voor nieuwe diensten. Je bent, afhankelijk van het type opdracht, zichtbaar betrokken bij de dossiers.
 • Je signaleert kansen voor de organisatie, onderneemt doelgerichte actie en acquireert (nieuwe) opdrachten bij bestaande en nieuwe cliënten.
 • Je zorgt voor tevreden en goede medewerkers in het team. Dit door ze op de juiste manier te coachen en te begeleiden. Onder andere op het gebied van vakkennis, kwaliteit van dossiers, professioneel kritische instelling, onafhankelijkheid en uitkomsten van reviews.
 • Je informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor.


Hoe ziet de ontwikkeling naar een volgende stap eruit voor een accountant?

Meest logische stap is de ontwikkeling naar vestigingsleider. Als vestigingsleider heb je ambitie en ondernemerscapaciteiten. Je bent eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, dienstverlening, cliëntenportefeuille en medewerkers. Je moet ook passen in en complementair zijn aan het Vennotenteam. 

Veel gestelde vragen over de functie als accountant

Een accountant heeft verschillende taken die gericht zijn op het beheren van financiële informatie en zorgen voor naleving van financiële wet- en regelgeving. De specifieke taken van een accountant kunnen variëren afhankelijk van het type organisatie waarvoor ze werken, zoals een accountantskantoor, een bedrijf of de overheid. Het is ook belangrijk op te merken dat accountants zich vaak moeten houden aan ethische normen en beroepspraktijken.

Hoewel de termen "boekhouder" en "accountant" soms door elkaar worden gebruikt, zijn er enkele verschillen in taken, verantwoordelijkheden en kwalificaties.

Nee, niet zomaar iedereen kan accountant worden. Het beroep van accountant vereist doorgaans specifieke opleiding, professionele certificering en naleving van ethische normen.

Bekijk onze vacatures