accountants en belastingadviseurs

Samen werken aan doelen
hart voor resultaat

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


KRC Van Elderen
 respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die je op onze website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst of lezing. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en je deze toestemming hebt verleend, met als doel je sollicitatie te verwerken. Je heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien je een dienst van ons afneemt verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.
Je naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om contact met je te kunnen opnemen. 

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan je verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor het reageren op onze vacatures is dat niet van toepassingen, maar voor opdrachtgevers wel. Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:

  • Rechthebbenden;
  • Toezichthouders;
  • Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
  • Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
  • Eventuele leveranciers van ICT-systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Het kan soms nodig zijn je persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Unie. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij geven alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet en/of voor ons geldende regelgeving ons dit verplicht. Indien je via de website informatie opvraagt, aanmeldt voor de nieuwsbrief of je registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar je naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van jouw registratie ontvang je via e-mail. Geef je bij jouw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van jouw e-mailadres? Dan ontvang je daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. Je kunt je hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Vacatures en solliciteren

Indien je solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrek je op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen KRC Van Elderen. Jouw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Verzoek persoonsgegevens

Indien je jouw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op via info@krcvanelderen.nl
Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan je verzoek. Als dit het geval is zullen wij je dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Cookies

Ook maakt onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Hieronder lees je meer over de cookies.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Gebruik hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

META cookies

Deze website gebruikt een Meta Pixel, een analyse tool van Meta. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Meta-ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Meta. Meta gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Meta gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Meta-advertentie. Op deze manier evalueert Meta de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Meta platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Meta opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Meta kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Meta.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over ons privacystatement of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@krcvanelderen.nl

Verwijzing naar algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KRC Van Elderen