accountants en belastingadviseurs

samen werken aan doelen
hart voor resultaat >

Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

KRC Van Elderen respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die je op onze website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst of lezing. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en je deze toestemming hebt verleend, met als doel producten en diensten aan je te kunnen leveren of voor jouw sollicitatie. Je hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien je een dienst van ons afneemt verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.
Jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met jou contact te kunnen opnemen. Je eventuele bedrijfsnaam is voor ons handig om te weten, zodat wij jouw vraag kunnen doorsturen naar de juiste medewerker van ons kantoor bij jou in de regio.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan je verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:
- Rechthebbenden;
- Toezichthouders;
- Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
- Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
- Eventuele leveranciers van ICT-systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Het kan soms nodig zijn jouw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Unie. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij geven alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet en/of voor ons geldende regelgeving ons dit verplicht. Indien je via de website informatie opvraagt, aanmeldt voor de nieuwsbrief of je registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar je naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van je registratie ontvang je via e-mail. Geef je bij jouw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van jouw e-mailadres? Dan ontvang je daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. Je kunt je hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de nieuwsbrief. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Vacatures en solliciteren

Indien je solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrek je op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen KRC Van Elderen. Jouw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Verzoek persoonsgegevens

Indien je jouw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op via info@krcvanelderen.nl
Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan je verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Cookies

Ook maakt onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren.

Dit zijn anonieme of generieke gegevens op basis waarvan we je niet persoonlijk kunnen identificeren. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met derden. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op jouw privacy, hoeven wij je geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Je kunt de op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen je browserinstellingen jouw browsergeschiedenis te wissen.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over ons privacystatement of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@krcvanelderen.nl

Verwijzing naar algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KRC Van Elderen